English

מאירה אוהד דורי

מאירה היא אמנית ציירת יוצרת, יצירותיה מוצגים בגלריות ובמבני ציבור רבים, ציוריה הוצגו בתערוכות רבות בארץ ובעולם הרחב.

בדרכי אני נשאבת אל הבדים, הצבעים והמיכחולים, הם לעד ישארו חבריי הטובי שאותם לא אאבד במסעיי היצירתיים הרבים. תמיד אוכל לחפש ואף למצוא חופש אמנותי נכסף בעולם חדש, עולם שלא היה עולם - אלמלא הי עולמי שלי, בדרכי.

לגלול למעלה